tìm kiếm

Hàng triệu cử tri Guatemala tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống

Xuất bản vào 2023-11-01 19:43:35 来源:gioi thieu game quay hu
Nhằm đảm bảo tính khách quan,àngtriệucửtriGuatemalathamgiabỏphiếubầutổngthố chính quyền Gualtamala đã mời một phái đoàn của Liên minh châu Âu gồm 44 thành viên sẽ thực hiện việc giám sát công tác bầu cử tại tất cả các điểm bỏ phiếu chính.
Đề xuất ngẫu nhiên cho bạn
Liên kết
Tuyên bố về bản quyền: Tài nguyên trên trang này đều được lấy từ Internet, nếu quyền của bạn bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa nó trong vòng 24 giờ.

Copyright © 2016 Powered by Hàng triệu cử tri Guatemala tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống,gioi thieu game quay hu  sitemap

Trở lại đầu trang